Leven in de Derde Dimensie: Hoe Doe je dat?

Leven in de Derde Dimensie: Hoe Doe je dat?

Leven in de derde dimensie kan zwaar zijn als je eigen dimensie van bewustzijn de 3e dimensie al is ontstegen. Op de zwartwit foto zie je een vrouw die zich eenzaam voelt en down. Zo kan het leven in 3D voelen als je spiritueel aan het ontwaken bentLeven in de derde dimensie is voor de meeste mensen die spiritueel wakker zijn een pittige uitdaging. Zeker als je eigen bewustzijnsdimensie die van 3D (deels) is ontstegen en je nog veel mensen ontmoet in je leven die er tot over hun oren in zitten. Hoe hou je je staande in 3D? Is het echt zo moeilijk? Of is er een mooie kans voor jou om spiritueel verder te groeien en ontwaken?

Leven in de Derde Dimensie: Wat is de 3e dimensie?


Tip: Beluister mijn Podcast uitzending over wat de Derde Dimensie is!


Duizenden jaren was de derde dimensie op aarde en hebben we er met zijn allen in geleefd. Jij en ik hebben waarschijnlijk al behoorlijk wat levens doorgebracht op deze planeet. Je hoort er de laatste tijd heel veel over in spirituele kringen. Dat komt doordat de derde dimensie aan het verdwijnen is. We zitten middenin de overgang naar de vijfde dimensie. Wat die inhoudt daar kom ik in een toekomstig artikel op terug.

De 3e dimensie is geen fysieke dimensie

Het is een dimensie van bewustzijn in een materiële omgeving. Dat is misschien nog wel de beste manier om het uit te leggen. Sommige mensen denken dat de materie van de planeet de derde dimensie vormt. Maar dit is onjuist. Alle materiële en fysieke manifestaties op aarde zijn de attributen van het leven in de derde dimensie. Maar het is niet het 3D leven zelf.

Kenmerken van leven in de derde dimensie

Het 3D bewustzijn heeft verschillende typische kenmerken. Ik zal ze hieronder met je behandelen. Zodat je een duidelijker beeld krijgt ervan. En ik denk dat het heel herkenbaar voor je is.

Emoties zijn typisch 3D

Gevoelens en emoties worden nog wel eens door elkaar gehaald. Nu zijn emoties natuurlijk ook gevoelens. Maar het zijn gevoelens met een scherp randje eraan. Dus de onaangename gevoelens met name. Dingen die je trilling niet bepaald verhogen. Voorbeelden van emoties die kenmerkend zijn voor de 3e dimensie zijn:

  • Angst
  • Onrust
  • Verdriet
  • Woede
  • Frustratie
  • Irritatie
  • Jaloersheid
  • Egoïsme
  • Wanhoop
  • Onzekerheid

En nog veel meer, maar dit zijn de belangrijksten. Met name angst is een “grote jongen” en steekt er met kop en schouders boven uit. Maar onderschat die andere emoties ook niet.

Gevoelens zijn anders. Die voelen fijn. En worden zelden bewust ervaren door mensen die leven in het bewustzijn van de derde dimensie.

Overleven in plaats van leven…

Leven in de derde dimensie wordt vooral gedomineerd door het overlevingsinstinct van mensen. De meeste mensen in 3D bewustzijn, zijn bang voor de dood. En leven continue in een staat van overleven. Het is vluchten of vechten geblazen. De focus ligt op gevaar. Of dat gevaar nou echt is of niet maakt weinig uit. Hoe vaak heb jij dingen gezegd/gedacht als: “Ik ben bang dat ik te laat kom”? Of soortgelijke uitdrukkingen waarin je angst affirmeert? Dit is allemaal te wijten aan je overlevingsinstinct. Het gaat volautomatisch en (meestal) onbewust.

Je hoofd domineert

In 3D is ons rationele brein overactief. Veel mensen zitten doorlopend “in hun hoofd”. En denken vanuit dat rationele verstand alles te kunnen overdenken, begrijpen en oplossen. In de 3e dimensie van bewustzijn kan men niet begrijpen dat ons hart, onze intuïtie, veel wijzer is. In plaats daarvan heeft ons ego het van ons overgenomen. En denken de meeste mensen dat ze dat ego zijn. Maar dit is natuurlijk niet je ware identiteit.

Een gevoel van afgescheiden zijn

Als je in 3D bewustzijn leeft, dan leef je in de illusie dat we afgescheiden zijn van elkaar. Ons ego viert hoogtij. Je denkt dan ook dat er zoiets is als een wereld buiten jezelf. En je zoekt in die illusie van een wereld buiten jou naar antwoorden en oplossingen.

Het is een beetje het principe van “ikke versus de rest”. En ook het denken in verschillen tussen jezelf en anderen is een voorbeeld van leven in de illusie van afgescheidenheid.

Maar in werkelijkheid zijn we allemaal één met al dat leeft. Dus met alle andere mensen. Maar ook met dieren, bomen, planten, gewassen, het rijk der mineralen, etc. Kortom: met alles dat leeft (en alles leeft want, alles is energie).

Dualiteit

het leven kent dualiteit, polariteit en afgescheidenheid. Dat werkt heel verwarrend. Zoals te zien is op deze foto van een man die met zijn hand op zijn hoofd zit en duidelijk aan het piekeren is.In de derde dimensie geloven mensen in tegengestelden. Je zou het ook zwart-wit denken kunnen noemen. Het is denken in termen van goed en slecht, mooi en lelijk, groot en klein, beter en slechter en ga zo maar door.

Dualiteit draagt trouwens bij aan de illusie van afgescheidenheid. Het verdeelt mensen.

Polariteit

Polariteit is ook een principe van tegengestelden. Maar het verdeelt niet. Het is het yin en het yang. Twee tegenovergestelde dingen die samen een eenheid vormen. Maar in werkelijkheid is er alleen maar eenheid. In de derde dimensie denken mensen nog in aparte hokjes. Dat A niet zonder B kan. Maar A en B vormen samen C. En zijn daarom één. Je kunt ze niet los van elkaar zien.

Vanuit 3D bewustzijn doen mensen dit wel. Het denken in losse onderdelen is heel typisch voor de derde dimensie. Je kunt de dingen dan niet in zijn geheel zien. Niet als eenheid. Dit is maar een voorbeeld natuurlijk. Maar je begrijpt vast wel wat ik ermee bedoel (zo niet, stel je vraag in de reacties onderaan dit artikel).

Lineaire tijdslijn

Leven in de derde dimensie wordt ook gekenmerkt door het leven in de zogenaamde “lineaire tijd”. Mensen denken in termen van verleden, heden en toekomst. En ze geloven dat dit fenomenen zijn die los van elkaar staan. Maar ook tijd is een illusie. Alle tijd bevindt zich in het Nu. Dat noem je circulaire tijd.

Leven in de derde dimensie is niet in het hier en nu

Als je helemaal in 3D bent verzonken, dan kun je onmogelijk in je nu moment zijn. Je bent continue in beweging van je verleden naar je toekomst. En als je al in je nu moment belandt, dan is dat meestal een reactie op iets. Iemand botst bijvoorbeeld tegen je aan. Of je wordt uitgescholden. Je schrikt van iets. Kortom: in die momenten ben je even in het hier en nu, maar dat is geen bewuste keuze. Het is een reactie op iets “buiten jezelf”.

Oordelen

Nog zo’n kenmerk van de mens in 3D bewustzijn is oordelen. Oordelen over elkaar geeft nog meer verdeeldheid. Het is denken dat de een het beter doet dan de andere. Dat iets wel of niet klopt. Dat dit of dat heel slecht is. Mensen in de derde dimensie plakken overal een label of etiket op.

Competitie

Het leven in de derde dimensie staat in het teken van met elkaar wedijveren. Je wilt beter zijn dan je zogenaamde “concurrenten”. Alles is gericht op prestatie en de meeste mensen met een 3D bewustzijn ervaren heel veel druk op de ketel.

Competitie is een uitputtend iets. Het vreet letterlijk je levensenergie weg. Want het voelt eigenlijk helemaal niet goed. Waarom moet je concurreren met anderen? Je kunt elkaar immers ook het allerbeste gunnen en elkaars successen vieren. Maar in 3D bewustzijn is dat een onmogelijkheid. Eigenlijk zou iedereen kennis moeten maken met van die leuke dingen zoals Spiegelogie. Want dan leer je weer fan van elkaar te zijn en je eenheid en verbondenheid met de rest te ervaren.

Slachtoffergedrag en “geen keuze hebben”

In de 3e dimensie van bewustzijn denken mensen dat alles in het leven hen overkomt. Ze beseffen zich niet dat zij Calimero riep altijd: zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk. Dat is typisch slachtoffergedrag dat veel voorkomt op aardezelf de schepper zijn van hun eigen werkelijkheid. En dat niets je zomaar kan “overkomen”. Dingen komen in je leven omdat ze een match zijn met je vibratie. Maar in 3D bewustzijn snap je dat niet. Ken je Calimero nog? Die riep toch altijd: “Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk…”  En dat vat perfect samen wat ik bedoel met slachtoffergedrag.

Mensen voelen zich afhankelijk van krachten en machten die schijnbaar buiten hen om spelen. Zoals het weer, de regering, slecht nieuws, etc. “Ik voel me naar omdat mijn baas me uitschold”. Of: “Ik ben zo emotioneel doordat het volle maan is”. “Het is de schuld van … dat ik me zo down voel” “Het komt door mijn verleden”. En zo kan ik nog wel honderden andere voorbeelden geven. Een begrip als eigen verantwoordelijkheid is er eentje dat niet voorkomt in het woordenboek van een fulltime 3D bewoner.

Als je slachtoffergedrag vertoont geef je je macht weg

Terwijl je alles in huis hebt om je te voelen zoals je wilt. En het leven te leiden dat je echt wilt. Maar in de 3D beleving is dit onmogelijk. Als je leeft in de derde dimensie van bewustzijn, denk je dat je niet kunt kiezen. Ook dat is natuurlijk een illusie. Want je hebt altijd keuzevrijheid. En je hebt een vrije wil. Dat is je geboorterecht als het prachtige spirituele bewustzijn dat jij bent. Jij mag in je kracht staan.

Alles is voorwaardelijk in het leven in de derde dimensie

Of het nou om Liefde gaat of iets doen voor elkaar. Er is altijd weer dat motto van: “Voor wat hoort wat”. Onvoorwaardelijke Liefde bestaat simpelweg niet.

Misschien denk je nu: “Ja maar ouders houden toch onvoorwaardelijk van hun pasgeboren baby? Hoe zit dat dan?” En dat klopt. Maar op het moment dat ze die Liefde voelen stromen zijn ze even niet in het bewustzijn van de derde dimensie. Op al die momenten dat jij Liefde ervaart die vanuit je hart komt, ben je tijdelijk in een hogere trilling. En als je nog grotendeels een 3D bewoner bent, dan val je al snel weer terug in je voorwaardelijkheid.

 

Leven in de Derde Dimensie als Spiritueel mens

Als je in een hogere trilling bent kan het voelen alsof je een buitenaards wezen bent, misschien voel je je soms ook een alienAls je die derde dimensie van bewustzijn al wat bent ontstegen, dan valt het vaak niet mee om jezelf overeind te houden. Het levert bij velen frustratie op en verdriet. Een gevoel dat je omgeving je niet meer begrijpt. Alsof je een soort van buitenaardse bent te midden van de rest. Maar als je zo denkt dan is dat toch ook weer een uiting van die derde dimensie. Want het is het idee dat je anders bent. En dat de rest anders is dan jij. Je kunt je dan een spiritueel buitenbeentje voelen.

Je stapt dan onbewust in de illusie van afgescheidenheid en dualiteit

Maar in werkelijkheid klopt dat niet. Want we zijn allemaal op energetisch niveau verbonden met alle leven. Dus ook met elkaar. Al ben je een unieke vonk van lichtbewustzijn, je bent niet anders dan anderen. Niet anders in de zin van beter of slechter.

Dus als je soms of vaak denkt dat mensen die niet spiritueel zijn verkeerd bezig zijn, dan ben je eigenlijk bezig met oordelen en geloven in de illusie van afgescheidenheid. Want je denkt dat die mensen anders zijn dan jij. Terwijl dat niet zo is. Want je bent niet je lichaam. We zijn allemaal een prachtig eeuwig bewustzijn. Een Ziel met oneindig veel mogelijkheden. Dat geldt voor iedereen. Maar in het leven in de derde dimensie van bewustzijn, zijn de meeste mensen dit tijdelijk vergeten.

Dat komt doordat je in een lichaam leeft dat beperkingen kent in je waarneming. Je fysieke zintuigen zijn belangrijke instrumenten om te overleven op planeet aarde. Maar ze beperken ook je manier van beleven, denken en voelen. Tot het moment dat je dat ontstijgt. En je je weer verbindt met je ware zelf.

Op het moment dat je dat doet, ontwaak je spiritueel

Dat betekent niet dat je er dan ineens “bent”. Het betekent zeker niet dat je plotseling niet meer in 3D bewustzijn bent. Maar de periodes dat je erin bent worden steeds korter. Bijvoorbeeld als je spiritueel werk doet zoals mediteren. Ontwaken in je ware zelf heeft tijd nodig. Het is een proces dat lang kan duren.

 

Compassie Ontwikkelen voor Mensen in de Derde Dimensie

Je kunt kiezen voor Liefde en Compassie voor hen die nog niet spiritueel wakker zijn geworden. De vier gekleurde hartjes op de foto steunen je Liefde!Al is het begrijpelijk dat je emoties ervaart als verdriet en frustratie over hen die nog in 3D leven: het is beter om daar niet aan toe te geven. In plaats daarvan kun je veel beter stilstaan bij het feit dat ook die mensen net als jij een waar zelf hebben en een illusie zelf. En het enige verschil is dat jij op weg bent je ware zelf te ontdekken en een grote groep (nog) niet. Het maakt jou niet beter dan hen. En hen niet slechter dan jij. Het is gewoon zoals het is.

We maken allemaal onze eigen spirituele groei door

En we leren tijdens dat groeiproces. Ieder proces van spirituele groei is uniek. Net als dat jij een uniek bewustzijn bent. Dat zijn de mensen in de illusie van 3D dus ook. Al moet je er soms flink naar zoeken. Dat is lang niet altijd even makkelijk. Ook ik vind dat soms nog best een fikse uitdaging. Maar in die uitdaging schuilt ook een prachtige kans.

Want als je je groei in bewustzijn van 3D naar 5D permanent wilt maken, dan moet je oefenen in onvoorwaardelijk zijn. Dus of iemand nu in 3D zit tijdens het fysieke bestaan op aarde, of al aardig op weg is naar 5D, mag er niet toe doen. Als je er onderscheid in maakt, trap je weer in de 3D valkuil. Dat is voor jou dan natuurlijk weer een mooie kans om die valkuil te ontstijgen.

Oefen je liever in compassie voor al die mensen die nog niet (helemaal) wakker zijn…

Snap dat ook zij ergens vandaan komen. Met hun eigen achtergrond. En de keuzes die ze als ziel hebben gemaakt voor het leven dat ze nu leiden op aarde. Want niets is zomaar. We stippelen ons avontuur op planeet aarde zorgvuldig uit. En dat doen we om te groeien en nog meer licht in onszelf (en anderen) te ontdekken en ontwikkelen.

 

Leven in de Derde Dimensie is een Schitterend Theater

Leven in de derde dimensie is een schitterend theater. We spelen allemaal een rol. Je kunt het haten of ervan genieten. Aan jou de keuzeWe spelen hier allemaal onze rol. Als jij nu hier bent en dit artikel leest, dan ben je één van die prachtige zielen, die ervoor koos om hier te zijn. En jouw steentje bij te dragen aan de overgang naar de vijfde dimensie. Die vijfde dimensie is onze volgende bestemming als mensheid. Maar ook de planeet, de dieren, bomen, planten, etc. zijn allemaal onderweg naar een leven in 5D.

Dat heeft tijd nodig. En we komen niet allemaal tegelijkertijd aan. Het is een groei in bewustzijn. En een kwestie van ontwaken.

Voor je hier op aarde werd geboren stond je te trappelen om aan dit theater deel te nemen. Je vond het een fantastisch idee dat je tijdelijk geheugenverlies zou hebben. En je je niet meer kon herinneren wie je werkelijk bent. Vooral de zoektocht terug naar je ware zelf vond je een geweldig avontuur.

Leven in de 3e dimensie is een reis van de duisternis naar het Licht

Die zoektocht naar jezelf als eeuwig spiritueel bewustzijn vanuit een fysiek lichaam kun je zien als een dropping. Die herinner je je vast nog wel uit je schooltijd. Je werd in een bos gedropt, meestal terwijl het pikkedonker was, en je moest met een zwak zaklampje je weg terug zien te vinden. Zo werkt het leven in de derde dimensie ook een beetje. Het licht is in je. Je kunt het maar heel zwak waarnemen. Maar naarmate je je reis voortzet en je steeds meer wakker wordt, ga je meer stralen. Tot het pad helder verlicht is.

Je kunt genieten van het theater van leven in de derde dimensie

In plaats van er tegenaan te schoppen, kun je ervoor kiezen om je blij te voelen. En welzijn te ervaren. Je kunt heel gelukkig zijn, zelfs in die wereld van 3D. Want dat is een keuze. Al staat de hele wereld in brand, jij kunt Licht en Liefde laten stromen in je hart. En als je dat doet, dan helpt jouw vibratie (trilling) mee aan het verlichten van de rest. Dat is wat we doen in Project Lichtdragers. Mijn gratis maandelijkse webinar. Je bent van harte welkom om een keer mee te doen! Klik hier voor meer informatie over Project Lichtdragers.

 

Kies voor Licht en Liefde

Je hebt in de 3e dimensie een uitgelezen kans om jezelf te bekwamen in het laten groeien van je Licht en je Liefde. Zonder voorwaarden. En ook om onvoorwaardelijk veel van jezelf te houden. Te groeien in het idee dat er niets mis is met je. Want jij bent helemaal okay, precies zoals je bent. Misschien helpt de Spiegelogie Liefdesverklaring je daar een beetje mee. Die kun je hier vinden.

Als jij jezelf op de eerste plaats zet, dan zet je alle anderen ook op de eerste plaats. Want we zijn verbonden. Je bent geen afgescheiden eiland, maar een druppel in de grote oceaan van leven. We zijn verbonden in die prachtige Goddelijke Bronenergie. Daar is alle leven uit ontstaan. Jij bent er een vonk van en ieder ander die je ontmoet. Alle mensen zijn hierin één. Onlosmakelijk in verbinding met elkaar. En wat jij uitstraalt, komt aan bij de rest.

Focus je op wat je wilt

Als je dat doet laat je het groeien. En niet alleen maar voor jezelf. Maar voor Al dat Leeft! Kijk door al die maskers heen. En zie het ware bewustzijn van al die mensen waar je het nu nog lastig mee hebt. Dat is een prachtige kans. Door dat te doen ga je milder leven. Laat je oordelen vallen. En groei je in je 5D bewustzijn. Je verspreidt dan steeds meer licht. En door dat te doen, groeit het licht op de hele planeet.

Vele unieke vonken van licht in verbinding creëren samen een gigantisch stralend licht. Dat anderen weer helpt het licht in zichzelf te herontdekken.

 

Leven in de Derde Dimensie: Hoe ga jij ermee om?

Hoe navigeer jij door de 3e dimensie? Vind je het nog lastig? Of zie je het als een prachtige kans? Waar loop je zoal tegenaan? En wat vind je geweldig? Hoe ervaar je het? Laat een reactie achter en deel jouw wijsheid met iedereen die hier komt lezen. Of vraag om steun, dat mag ook.

Ik hou onvoorwaardelijk veel van jou en steun je in je prachtige grootsheid. In het Licht en de Liefde die je bent. Leven in de derde dimensie is zo slecht nog niet. Ook jij kunt ervan genieten. En ja, we lopen ook tegen situaties en uitdagingen aan. Dat hoort bij het spelletje hier. Maar hoe prachtig is het, als je die obstakels weer overwint. Alleen al het feit dat je je er steeds bewuster van wordt, is fantastisch mooi!

Binnenkort ga ik de diepte in over de vierde en de vijfde dimensie. Hierover bestaat nog veel verwarring. Laat het me weten als je vragen hebt over die derde dimensie van bewustzijn. Ik beantwoord ze graag. Je kunt je vraag onderaan dit artikel stellen.

Veel Liefs,

Anja

 


Jouw Spiegeltje » Spiritualiteit en spirituele groei » Leven in de Derde Dimensie: Hoe Doe je dat?

Advertentie

 

Deel en/of like Jouw Spiegeltje. Dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Wil je deze tekst gebruiken? Neem dan contact op!